Kursbeskrivningar

Beskrivning av våra kurser, för att delta i kurserna behöver du först bli medlem.

Släktforskning

  • Grundkurs

Grundkursen är det första steget för att ta redan på din släkt. Här får man lära sig de viktigaste källorna för att kunna säkerställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten såsom födelsebok, vigselbok, dödbok och dessutom husförslängden, som är den bok som håller ihop familjens historia. Kursen ger dig även tips om andra källor t ex soldatregistret och Stockholms Stadsarkiv. Du får också råd om hur du ska dokumentera källorna på ett korrekt sätt.

  • Fortsättning

Den här kursen är det andra steget för att kunna ta reda på mer om din släkt och din bygd. Här får man lära sig de viktigaste källorna för att kunna bygga vidare för att ta reda på var släkten bodde och vad de arbetade med. I kyrkböckerna finns prästernas noteringar i marginalen, i jordeboken noterades skatten, du får reda på hur släkten bodde och vad titlarna betydde.

Min Släkt- släktforskningsprogram

Min Släkt är ett svenskt släktforskningsprogram för Windows. Programmet vänder sig i första hand till amatörforskare som vill skapa lite ordning bland uppgifter om släktingar som du själv samlat in. Du får lära dig att hantera detta program, som kan laddas hem gratis, men du kan även skaffa dig en egen användarlicens.

Disgen

Släktforskarprogrammet som utvecklas på ideell bas av medlemmar och för medlemmar i Föreningen DIS (Datorhjälp I Släktforskningen). Detta är också ett registreringsprogram, men här kan du också få hjälp att komma åt kartor att inkludera i ditt släktträd. Du behöver vara medlem i DIS för att kunna ladda hem programmet.

Texttydning

Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går längre bak i tiden är det inte bara handstilen som kan ge problem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt. Med hjälp av duktiga texttydare i vår förening lotsas du in i böckernas hemligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar och domslut.


Övriga upplysningar
Anmälan till kurs/cirkel görs i föreningslokalen Sinnet i samråd med värdar och kursledare eller till Lena Granberg på tel. 076-108 21 67 eller mejl: lena.granberg@slaktforskarna.se.

Värdarna och kursledarna kan ge goda råd inför valet av kurs/cirkel
Det går också att anmäla sig på telefon 011-12 54 55, måndag och onsdag kl 13.00 – 17.00 eller tisdag kl 17.00 – 20.00.

Datavana är nödvändig eftersom all utbildning, utom texttydning, sker via datorerna i vår forskarsal.

Kurs-, cirkel- och handledare medverkar helt ideellt, utan någon ersättning, men med stort intresse för att på bästa sätt lära andra om släktforskning, läsa gamla texter och registrera forskningsresultat.

Kurslokal: Sinnet, Schalegatan 7, Klingsberg. Tel 011-12 54 55.
Kursanmälan till: kurser@slaktforskarna.se.