Kurser

En av föreningens målsättningar är att anordna kurser för medlemmarna.

Våra duktiga kurs- och handledare medverkar helt ideellt, utan någon  ersättning, men med stort intresse för att på bästa sätta lära andra om släktforskning, läsa gamla texter och registrera forskningsresultat.

Vi vet att det är viktigt:                         
– att börja rätt
– att söka metodiskt
– att notera data
– att registrera sina resultat och mycket mer
– att kunna fortsätta när det kommer ny teknik

I en del kurser erfordras datorvana, då mycket av släktforskning i dag görs med datorn på Internet och på CD/USB.

På nästa flik här under Kurser får du en innehållsrik beskrivning av våra kurser och vårt kursprogram.

Du ska vara medlem för att kunna delta i våra kurser

Medlemsansökan finns under fliken Medlem
Kursanmälan finns under fliken Kursprogram.

Ansvarig för utbildningen inom SiN är IngBritt Berg, 
Mail: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Anmälan till kurs görs via mail: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Kurslokal:  Sinnet, Schalegatan 7,  Norrköping.   
Telefon nr: 011-12 54 55.