Arkiv Workshop

Workshop 9–10 oktober 2021

Digitala möten – krångel och möjligheter för släktforskarföreningar

Digital workshop
Kaffepaus i K & A Vikners fotoateljé, Vänersborg, hösten 1899. Foto: Vänersborgs museum via Digitalt Museum, VMG00021, Erkännande-Dela Lika (CC BY-SA).

Det senaste året har inneburit många utmaningar för oss i släktforskarföreningarna då vi inte fått träffats fysiskt. Men det har också gett nya förutsättningar och möjligheter.

Vi vill samla kompetens och erfarenhet från föreningar som haft goda erfarenheter av att använda de nya teknikerna och tillsammans diskutera frågor och problem, liksom de idéer och tankar som väcks. Tillsammans hoppas vi kunna reda ut problemställningar och lyfta släktforskarföreningarnas möjligheter till nya nivåer och nå nya områden. Vi kommer att få tillfälle att lyssna till intressanta föredragshållare och delta i diskussioner om ämnet. Vi vill lyfta erfarenheter, fånga frågeställningar, problem och utmaningar och dessutom få ett nätverk för kommande samarbeten och utveckling av område.

Program
Lördagen 9 oktober
08.30 Inledning, Erland Ringborg – Sveriges Släktforskarförbund
08.40 Att använda programvaran Zoom för digitala möten, Torgny Larsson                         DIS-Syd
09.30 Kaffepaus

09.45 Digitala DIS-träffar, Rolf Lusth och Peter Lusth – DIS-Mitt
10.30 Bensträckare

10.40 Gruppdiskussioner, grupperna sätts ihop före workshopen
12.00 Summering av dagen, Erland Ringborg

 Söndagen 10 oktober
08.30 Inledning, Erland Ringborg
08.40 Släktforskardag via Zoom, Mari-Anne Roslund – Föreningen för
              Smedsläktsforskning FFS
09.10 Släktforskarkurser via nätet, Lena Ringbrant Ekelund –
             DIS Syd
09.55 Kaffepaus

10.10 Digitala släktforskarkaféer, Madeleine Caesar –
            Genealogiska föreningen
10.55 Fortsatta diskussioner

12.00 Summering av workshopen, Erland Ringborg

Anmälan
Anmäl deltagare från er förening senast 24 september
För mer information om programmet och anmälan – logga in på föreningens Mina sidor på Rötter och klicka på Workshop.

Fram till sista anmälningsdagen går det bra att logga in på samma sätt och göra ändringar i anmälan. Efter att sista anmälningsdag har passerat kommer en möteslänk att skickas ut till alla anmälda deltagares e-postadresser