Stämmoprotokoll

 

Stämmoprotokoll 2022 från Riksstämman i Skövde
Länk: Stämmoprotokoll 2022

 

Stämmoprotokoll 2021 från den Digitala Riksstämman.
Länk: Stämmoprotokoll 2021

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2020 från den Digitala Riksstämman. 
Länk: Stämmoprotokoll 2020

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2019 från Riksstämman i Borås.  
Länk: Stämmoprotokoll 2019

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2018  från Riksstämman i Växjö.  
Länk: Stämmoprotokoll 2018

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2017 från Riksstämman i Halmstad. 
Länk: Stämmoprotokoll 2017

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2016 från Riksstämman i Umeå.  
Länk: Stämmoprotokoll 2016

—————————————————————————————————————