Stämmoprotokoll

 

Stämmoprotokoll 2020 från den digitala Riksstämman 2020-09-25. 

https://media.getanewsletter.com/6ce05a64-b323-4635-9764-16d98bbb8412.pdf

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2019 från Riksstämman i Borås.  

Klicka på länken : Stämmoprotokollet från Borås

—————————————————————————————————————