Nytt om Dagstidningar

Alla äldre Svenska Dagstidningar
digitaliserade till 2023.

tre snygga tidningssidor3

Wexiö-Bladet, Lunds Weckoblad och Korrespondenten, Landskrona tidning är tre av titlarna du hittar i KB:s växande tidningsdatabas.

För två och ett halvt år sedan fick KB och Riksarkivet ett bidrag på 30 miljoner kronor från Arcadia, en välgörenhetsfond grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Nu utökar Arcadia bidraget med ytterligare 15 miljoner kronor för att projektet ska kunna gå i mål som planerat.

I och med detta kommer arbetet med att digitalisera och fritt tillgängliggöra alla KB:s exemplar av det svenska pressarvet fram till och med år 1906 att kunna slutföras och vara klart den 1 september 2023.

Guldgruva för släktforskare

Redan nu är Svenska dagstidningar en rik källa till information och ett mycket uppskattat verktyg för forskare, journalister, den intresserade allmänheten och inte minst släktforskare. När projektet är slut så kommer hela den svenska riks- och lokalpressen fram till och med 1906 att vara fritt tillgänglig för alla.

Prova att fritextsöka på till exempel en släktings namn, en verksamhet som hen drivit eller något annat historiskt som intresserar dig, eller som kan lägga pusselbitar till din släktforskning.

Läs mera på länk: https://www.rotter.se/senaste-nytt/3570-alla-aldre-svenska-dagstidningar-digitaliserade-till-2023

—————————————————————————————————————

Läs om krig och fred i de Finlandssvenska tidningarna från 1940-talet

Finska Dagstidningar Svenska

En handfull av de svenskspråkiga tidningar från 1940-talets Finland som du numera kan läsa på nätet.

Nu har Nationalbiblioteket i Finland digitaliserat och tillgängliggjort alla de finlandssvenska dagstidningarna från 1940-talet. Satsningen är ett led i ett projekt där närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor ska göras tillgängliga på nätet fram till år 2026.

Dagstidningarna från det turbulenta 1940-talet är spännande läsning – inte minst för dig med släktingar som levde i Finland vid tiden för andra världskriget. Tidningarna är även särskilt intressanta för historiker eftersom den rådande censuren i Finland vid tiden verkar ha varit mildare gentemot den svenskspråkiga pressen.

6 miljoner tidningssidor till 2023

När det treåriga projektet slutförs 2023 ska alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland, närmare sex miljoner sidor, finnas tillgängliga digitalt. I dag hittar du 39 titlar och över 200 000 sidor i databasen.

Projektet finansieras med upp till 1,85 miljoner euro av åtta fonder och stiftelser och genomförs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv, Pressarkivföreningen och upphovsrättsorganisationen Kopiosto.

Här kan du läsa mer om den nya databasen

Digitaliserade tidningar i Finland

Alla tidningar och tidskrifter som publicerats i Finland åren 1771–1939 och digitaliserats är öppet tillgängliga på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Det rör sig om sammanlagt 685 titlar och 6,1 miljoner sidor i dagsläget.

I det nya projektet ska alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland digitaliseras och tillgängliggöras på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi innan slutet av 2026. Redan nu hittar du 39 titlar och över 200 000 sidor från 1940-talet.

Här kan du söka bland de svenskspråkiga tidningarna

Här kommer du till hela den finska tidningsdatabasen