Sveriges Släktforskarförbund- Rötter

Här kommer vi presentera information och nyheter från Sveriges släktforskar förbund.

Angeläget_2_2019-1 Sveriges släktforskarförbund.

Länk till senaste Nyheter från Rötter.

Till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 23 augusti 2019 hade inkommit en motion från StorStockholms Geneologiska Förening, som föreslog att: ”förbundet snarast går tillbaka till att skribenternas verkliga namn syns i Anbytarforums inlägg i stället för deras användarnamn.”

Förbundsstyrelsen föreslog att stämman skulle avslå motionen. Efter votering genom handuppräckning beslutade stämman att bifalla motionen. Motionen med förbundsstyrelsens yttrande finns att läsa i sin helhet på sidan 23 i Angeläget nr 1 2019: https://www.rotter.se/forbundet/angelaget-nyhetsbrev