2023

Släktforskningens Dag är den 21 januari 2023.

Efter önskemål om större flexibilitet beslutade Förbundsstyrelsen vid sammanträdet i april 2022 att Släktforskningens dag 2023 blir utan något särskilt nationellt tema.