2024

De Nationella Släktforskardagarna år 2024  
kommer att anordnas i Malmö med

Malmö Släktforskarförbund som värd
den 24 – 25 augusti 2024

i Baltiska Hallen i Malmö.