Styrelsen

Styrelsen 2021 

Gert Skärlina, Ordförande, Ansvarig Lokalen, IT-gruppen och Värdar.                                                                             Mail: gert.skarlina@slaktforskarna.se

Barbro Görtzen, Kassör, Vice ordförande, Ansvarig Medlemsregistret och Nycklar.                                                      Mail: barbro.gortzen@slaktforskarna.se

Kerstin Bildfors, Sekreterare, Intendent, Värdar, Ansvarig Hemsidan och Facebook                                                    Mail: kerstin.bildfors@slaktforskarna.se   

IngBritt Berg,  Ordinarie ledamot,  Ansvarig för Utbildning och Aktivitetsgruppen.                                                      Mail: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Lena Granberg,  Ordinarie ledamot och Aktivitetsgruppen.                                                                                                 Mail: lena.granberg@slaktforskarna.se

 Gunnar Lindell, Ordinarie ledamot och Aktivitetsgruppen.                                                                                                  Mail: gunnar.lindell@slaktforskarna.se

Stefan Sandell, Ordinarie ledamot,  IT-gruppen och Medlemsregistret.                                                                            Mail: stefan.sandell@slaktforskarna.se

Styrelsesuppleanter
Siv Andersson, Suppleant, Hemsida och Facebook
Tommy Göransson, Suppleant och IT-gruppen.

 

Revision 2021

Revisorer ordinarie
Brita Ehlert                    Mail: brita.ehlert@slaktforskarna.se
Birgitta Franck

Revisor suppleanter
Leif Orvar
Torun Wikström

 

Valberedningen 2021

Sammankallande:
Ordinarie ledamot:
Ordinarie ledamot:

Mail till styrelsen: styrelse@slaktforskarna.se.