Styrelse

De olika funktionerna inom styrelsen för verksamhetsåret 2020

Gert Skärlina,  ordförande och vice kassör, lokalen, IT och värdar.  Mejl: gert.skarlina@slaktforskarna.se

Barbro Görtzen,  kassör, vice ordförande, medlemsregistret, nycklar. Mejl: barbro.gortzen@slaktforskarna.se

Mats Ljung,  sekreterare och ansvarig för aktiviteter. Mejl: mats.ljung@slaktforskarna.se

IngBritt Berg,  ordinarie ledamot.  Ansvarig för utbildning och aktiviteter. Mejl: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Lena Granberg,  ordinarie ledamot. Ansvarig för aktiviteter.  Mejl: lena.granberg@slaktforskarna.se

Maria Nilsson,  ordinarie ledamot. Hemsida & Facebook. Mejl: maria.nilsson@slaktforskarna.se

Stefan Sandell, ordinarie ledamot och ansvarig för IT och medlemsregistret. Mejl: stefan.sandell@slaktforskarna.se

Styrelsesuppleant

Kerstin Bildfors, suppleant, intendent.

Tommy Göransson, suppleant, IT.

Inga-Lill Weslien, suppleant, aktiviteter.

Revisorer

Ordinarie:

Brita Ehlert    mejl: brita.ehlert@slaktforskarna.se

Birgitta Franck

Revisor suppleanter

Kerstin Nievelt

Torun Wikström

Valberedningen

Ordinarie ledamot sammankallande:

Ordinarie

E-post till styrelsen: styrelse@slaktforskarna.se.