SiN Jubileum

Föreningens 10-årsjubileum den 29 september 2018.

Vi firade med en tur med Jubileumståget mellan Norrköping – Kimstad och tillbaka med det legendariska ångloket F 1200, från den tragiska olyckan vid
Getå 1918. 
Klockan 16.30 lördagen den 29 september 2018 startade resan från Norrköpings Central.

Resan var med ett ånglok i ena änden och ett äldre ellok i den andra.

         

Innan tågfärden  träffades vi  på restaurang Broadway för en gemensam måltid.  

—————————————————————————————————————

Föreningens 5-årsjubileum år 2013

————————————————————————————————————-

Föreningen bildades 2008.

Föreningen bildades torsdagen den 6 mars 2008 hölls medlemsmöte och föreningen bildades vid det konstituerade mötet. 

————————————————————————————————————–