Kursledare

En av föreningens målsättningar var och är att anordna kurser/cirklar för sina medlemmar. Man kan säkert efterhand lära sig själv att släktforska. Men släktforskningen blir mer effektiv och löper snabbare fram med goda kunskaper
-om hur man skall börja
-om hur man skall fortsätta och när det kommer ny teknik
-om hur man skall jag tillämpa den
Våra duktiga kursledare och handledare hoppas kunna ge dig den kunskap du behöver i din släktforskning.
Ansvarig för utbildningar är IngBritt Berg, mejl: ingbritt.berg@slaktforskarna.se.