Ortregister

SVERIGE


Sveriges National Atlas
Länk: Ortregister

 

————————————


Institutet för Språk och Folkminnen (Isof)
Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version
av det topografiska registret i Namnarkivet i Uppsala.
Länk:  ISOF Ortnamnsregistret         

———————————————–

Sveriges Hembygdsförbund
Utforska platser genom att klicka på
de utmarkerade platserna på kartan
Länk: Utforska Platser

——————————————–

 


Lantmäteriet Ortnamn
Länk: Ortnamn

Lantmäteriet Kartor och Geografisk Information   
Länk: Kartor och Geografisk Information

Lantmäteriet Historiska Kartor 
Länk: Historiska Kartor

—————————————————————————————————————

AMERIKA


Svenska Ortnamn i Amerika
Länk: Svenska Ortnamn i Amerika

 

—————————————————————————————————————

DANMARK
Danska Geodatastyrelsen

Länk: Danska Geodatastyrelsen

—————————————————————————————————————

NORGE
Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne

Länk:  Norske Gaardnavne                                    

—————————————————————————————————————

FINLAND
Svenska Ortnamn i Finland

– en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland

Länk: Svenska Ortnamn i Finland                           

—————————————————————————————————————