Tottas födelseböcker

Torsten Ståhl har födelseboken för Norrköping S:t Olai, Jonsberg och Furingstad 1900-1940 klar på sin hemsida