Centrala soldatregistret

Här kan du söka efter soldater och hitta information om vilket regemente och rusthåll din soldat tillhörde .

Centrala soldatregistret