Norrköpings historia

Här kommer vi att publicera historia om Norrköping under 600 år.
Kallt i Norrköping 1740,
Lennart Svensson, SiN, har hittat denna händelse om Norrköpings väder 1740.
Original text …..Ljung


Nedanstående är en “översättning” av texten utförd  av Göran Svensson.
Besynnerliga  och märkwärdiga händelser: =====================================
1740 uti Janûarii månad och besynnerliga Pålsmässo weckan, war öfwer hela norden en så stark winter kjöld, at wid Pålsmässomarknaden i Nörrkjöping Tre manniskjer och 4 hästar fröso ihäl. och observerade Matheseos Professoren L. Andreas Celciûs i Ûpsala; at winterkjölden d. 25. Janûarii war 46 grader starkare, än wanlig winter här på orten, och 57 grader större, än then kjölden, wattnet kan frysa wid. Hwar wid och anmärktes, at kalt åwattn uti ett glas begynte at frysa och skårpna till ofwan på sädan thet stått ½ minut i fria lufften. Strängare kjöld är här ei observerad sädan d. 18 Januarii 1732.

Anm. (Börje Augustsson) Anders Celsius född 27 nov. 1701 i uppsala, död 25 apr. 1744, Han uppfann den 100-gradiga termometern, som fick namn efter honom själv, fast han benämnde vattnets fryspunkt till 100 grader och kokpunkten till 0. Efter hans död var det med största sannolikhet vetenskapsakademins instrumentmakare Daniel Ekström som vände upp och ner på skalan (vissa påstår dock att det var Carl von Linné) så att den blev som den vi har idag – med kokpunkten på 100 grader och fryspunkten på 0. Kanske var det inte den nuvarande Celsius skalan som gällde på den tiden.

Norrköping under många år

Välj denna länk och få information om Norrköping under många år
https://historyinfogroup.wordpress.com/