Våra CD / USB

Nedan finner du en förteckning av nu aktuella CD/USB.

1 Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900, 1910,  1970, 1990 och 2000
2 Sveriges dödbok nr 8  1830 – 2020
3 Begravda i Sverige nr 2
4 Begravda i Stockholm
5 Boupptecknings-ingresser, Östergötland
6 Svenska Ortnamn (1999)
7 PLF, Person-och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (födda – vigda – döda)
8 PLF, dito
9 PLF, dito
10 PLF, dito
11 Smedskivan 12 2021
12 Kyrkböcker, diverse
13 Jönköpings Historia
14 Östgöta Socknar
15 Handskrifter 41
16 Indelningsverket / Grill
17 Emigrantskivan Populär 2006
18 Soldatregistret
19 Stockholm A-Ö