ArkivDigital med flera på Youtube

På Internet hittar du oändligt mycket av intresse för din släktforskning.
Nedan har vi bara hämtat och redovisar lite från Youtube korta sekvenser med ljud och bild.
Husförhörslängd
Visar hur du hittar uppgifter i en födelsebok och sedan går vidare till mer uppgifter om familjen i husförhörslängden.