Kyrkböcker

Innan datorn fanns var släktforskaren hänvisad att forska i kyrkböcker och andra handlingar i arkiv. Som regel förvarades dessa handlingar på de orter runt om i landet där medborgare blivit födda, döpta, gifta samt dött. För släktforskaren innebar detta ett tidsödande arbete ofta förenat med resor till olika kyrkor och församlingar att bläddra i prästens böcker, notera och sammanställa.
Nu med den moderna och allt snabbare utvecklingen av den datatekniken finns nästan allt i olika digitala arkiv på nätet runt om i världen.

Släktforskarna i Norrköping försöker så gott vi hinner att hela tiden vara uppdaterade med de hjälpmedel som finns på marknaden.

I våra forskarsalar finns på datorerna:
Arkiv Digital på…    5 datorer
Svar på……………..  4 datorer
Ancestry……………  2 datorer

Som medlem disponerar du programmen i två timmarspass, som du tecknar dig i Sinnet eller per telefon under våra öppettider tel. 011 – 12 54 55.