Lindhés Atelier Lidköping och Axvall

Okänd Soldat vid stubbe