K. L. Lindelöw Norrköping

En okänd Herre och en okänd Dam