C. G. Schultze Enskede

Ett litet okänt Barn står på stol