Bokrecensioner

Aktuella böcker i vårt expanderande bibliotek

  Har du någon intressant bok om Östergötland från förr och nu som kan vara till nytta för våra släktforskarvänner som du antingen kan skänka eller låna ut till vårt bibliotek..
    Bokrecensioner av Jan Ekermann med flera.
När du skänker en bok skriv gärna en kort recension av boken.

Släkten Bäckmark
av Magnus Bäckmark

(2010 Sundbyberg)

  Släkten Bäckmark (2010, Sundbyberg)
av Magnus BäckmarkBoken med sina 421 sidor är en gåva till SiN. Magnus höll på
Sfd2011 ett föredrag om Svensk Släktkalender, vilket innebär att
Magnus besitter stora kunskaper ifråga om hur man bäst lägger upp
sin egen släktbok!
Boken beskriver på i ett lättläsligt sätt tio generationer Bäckmark
med rötter i 1700-talets Åtvids socken. Boken är försedd med såväl
person-som ort- register. Som sig bör finns både käll- och
litteraturreferenser En omfattande antavla bifogas boken.
Boken innehåller en kort redogörelse för ”släktvapen”,
”sköldemärken” och andra heraldiska vapen, något som på sistone
Upplever en renässans också bland icke-adelssläkter.
I denna trevliga bok av Magnus Bäckmark finns mycket att lära för
den som planerar en skrift om den egna släkten, tyckerJan Ekermann
 

Norrköpings stadshus, (1932, Norrköpings Tidningars AB)
av Frank Bensow

Recension av Jan Ekermann

 

  Boken med sina 227 sidor tillkom inför restaureringen 1930-31 av det stadshus, som nybyggdes under åren 1801-03. Byggnationen, som ersatte ett tidigare förfallet stadshus, skedde i privat regi. Man bildade ett bolag, åtog sig att bygga ett nytt stadshus och att efter 20 år överlämna det utan ersättning till staden 1823.Boken beskriver i detalj förarbetet med förvärv av tomtmark redan 1779. Efter mycket om och men kunde ”en av sin tids mest framstående svenska arkitekter, Carl Fredric Sundvall engageras.”.Boken är av stort värde för var och en intresserad av Norrköpings historia. 

Svensk Ort Förteckning 1965

  Utgiven ”till bruk för trafikverken och deras kunder” av Kungl. Generalpoststyrelsen, Kungl. Telestyrelsen och Kungl. Järnvägsstyrelsen. På 1096 sidor omnämnes rikets samtliga orter. Boken avslutas med ett ”kommunregister”, där i fall av ”storkommuner” angives vilka tidigare socknar som uppgått i dessa, ex. vis för Norrköping, stad (Östg), angives tidigare förhållanden: Norrköpings stad, Styrstad, Tingstad. Vidare finns en ”Förteckning över kommuner, som under de senare åren erhållit ändrad benämning”. T.ex. hette Borensberg tidigare Kristberg och Kolmården tidigare Krokek. Vårt skänkta exemplar saknar karta.

Norrköpings Lokaltelefonkatalog 1965

  Ett utomordentligt skamfilat exemplar av katalogen har skänkts till vårt ständigt växande biblioteksinnehav. Rikligt med annonser och stadens alla 5-siffriga telefoninnehavare är redovisade på 1238 sidor. Speciella nummer- och gatuförteckningar gör sökandet lätt. Här kan du t.ex. hitta vilka som var grannar. Vikbolands-området har egen redovisning.
     

Svenska mödrar,
av Alice Lyttkens (sidantl 388) Stockholm 1946

  På 388 sidor beskriver hon mängder av nästan alltid okända mödrar till mer eller mindre kända svenska kvinnor och män. Artiklarna är alltid illustrerade med avbildningar av dessa kvinnor. Totalt behandlas i boken hundratals öden och ges intressanta familjeinteriörer.

Sveriges lantbrukskalender, År 1916 av A. Anander (sidantal 1696)(SiN nr 18)

  Innehåller uppgifter om Sveriges samtliga socknar uppställda i bokstavsordning.
Uppgifterna är län, härad, folkmängd, kyrkoherde, folkskollärare, ordf. i kom.styrelse, ordf. i kom.nämnd, nämndemän, fjärdingsman, auktionsförrättare samt samtliga i socknen varande egendomar med namn, mantal, tax.värde och ägare. Eftersom den täcker hela Sverige kan oväntade upptäckter göras!
     

Gustaf Vasas Avkomlingar, inom och utom Sverigeav Paul Meijer Granqvist(utlånad till SiN av K. Lagander)(SiN nr 93)

  Nu levande ätter härledda till Gustaf Vasa. Strålande bra sammanställning!
     

Biographica Minora, Linköping 1987. av Allan Ranius (SiN nr 139)

  Under beteckning Biographica Minora har Stiftsbiblioteket i Linköping samlat tryckta småskrifter från begravningar, bröllop och andra gratulationstillfällen. De är kvarlevor av en gammal sedvänja att vid högtidligheter låta göra versar, tryckta eller handskrivna. Registren (författar- resp. person-) upptar tillfällesdikter tryckta i Linköping under åren 1636-1970. Här kan släktforskarfynd göras!
     

Rebecca , ett 1700-tals kvinnoöde, Linköping 2006. av Jan Ekermann(SiN nr 149)

  En skrift, som berättar om en prästdotter Rebecca Ekerman, född 1714, gift 1733, födde 8 barn och dog i barnsäng 1741 endast 27 år gammal. Skriften bygger på två tillfällesdikter, en bröllopsdikt och ett sorgebrev. Beträffande tillfällesdikter, se boken SiN 139. Ett exempel på hur tillfällesdikter kan berika släktforskningen.
     

Ta kontakt med någon av våra värdar så får du hjälp med att ta fram densamma

 
Begravda i Sverige
Ny cd skiva från SSF: Begravda i Sverige innehåller 5.340.000 begravda på 2.250 kyrkogårdar. Till det materialet är närmare 500 kartblad kopplade till de gravar som finns med på kartorna. Saknar du någon församling? Förklaringen kan vara att så många som 78 församlingar saknar digitalt
register. Denna nya skiva har alla förutsättningar att bli en ”klassiker” liksom Sveriges Dödbok. Tillsammans är dessa båda skivor fantastiska hjälpmedel för dig som släktforskar. Kan köpas hos SSF-Rötterbokandeln för 595:-
     

Ta kontakt med någon av våra värdar så får du hjälp med att ta fram densamma

  Stockholm A-ÖSläktforskarna i Norrköping har nu anskaffat en intressant CD-skiva för dem som har rötter eller anknytning till Innerstad, Söderort och Västerort i Stockholm.
Materialet finns tillgängligt i forskarcenter Sinnet. De som vill ha ett eget exemplar kan beställa det från Stockholmia förlag, e-post:anna.bafverfeldt@stockholmia.stockholm.sePris 180:- + porto 20:-® STOCKHOLM A-ÖHans Harlén
     

Skriften finns att köpa i Sinnet!

 
Gustaf Lagerfelt
En sann julsaga om en gipsplakett med Norrköpingsanknytning. När vi i november invigde vårt nya forskningscenter på Schalegatan fick föreningen som gåva en gipsplakett föreställande den då 90-årige friherren Gustaf Lagerfelt. Den var år 1922 förfärdigad av den kände skulptören Tore Strindberg.Enligt påskrift på frånsidan hade plaketten i december 1958 överlämnats av Strindberg till Norrköpingsrådmannen och dåvarande ordföranden i Gamla Norrköping, Anders Törnvall med tillönskan om God Jul. I texten nämns ett sammanträffande den 4 december 1958 samt i en kryptisk formulering ”en vadslagning”, som Strindberg säger sig ha vunnit! Strindberg signerar meddelandet med egenhändig namnteckning.Plaketten är monterad i föreningens läsrum. Den lilla skriften kan köpas för 25 kronor i föreningslokalen.
     

Prenumerera på tidningen!

  Släkthistoriskt ForumSveriges släktforskarförbund ger ut en intressant, läsvärd och påkostad tidning som heter Släkthistoriskt Forum. Den kommer ut med fem nummer årligen. SiN kan varmt rekommendera dig som släktforskare att prenumera på tidningen. Enklast gör du det att kontakta Lars Svensson eller Claes Nyberg, se kontakt.Lösnummerpriset är 50 kr men som prenumant får du alla fem numren för endast 210 kr.
I tidningen finns artiklar om släktforskning som vetenskap och fritidsintresse och om närliggande ämnen som seder och bruk, kyrkohistoria, rättshistoria, militärväsen, kartor och mycket annat.
Tidningen bevakar stort och smått över hela landet. Förutom större artiklar innehåller Forum också nyheter, smånotiser, recensioner, rapporter och debattinlägg.
     

Boken köper du i Sinnet!

  Östgötska bonderiksdagsmän
Bondeståndets ledamöter från Östergötland
Perioden 1600-1866
Av Bo Lindwall och Henrik Mosén.
Det här är en bok tänkt för släktforskare, hembygdsforskare och historiker.
Boken innehåller rikligt med genealogisk information, samtidigt som vi försökt bredda och krydda innehållet med utdrag ur t.ex. domböcker och bondeståndets protokoll.
Boken ger en unik bild av ett helt landskaps alla kända bonderiksdagsmän från år 1600 till ståndsriksdagens upplösning.Boken förmedlas i vår lokal för endast 225 :-Rättelser och tillägg till boken finns på en av författarnas hemsida