Litteraturregister »

Välj nedanstående fil för litteraturregister.
Registret sammanställt av Inez Ek Uppdaterat 2020-03-01
Välj register: SiNs bibliotek. Litteraturförteckning.

Bilaga 1 till SiNs litteraturförteckning. Återblicken

Inez Ek: Sökregistret till klippen vi fick av Jan Nordström i en pdf-fil.
Anledningen till att jag gjort ett sökregister är att gammalt tidningspapper är mycket skört. Har man ett sökregister behöver man inte nöta på hela samlingen varje gång man ska leta efter en uppgift om just den gård, person eller firma som man är intresserad av, utan kan gå direkt till rätt papper. Hoppas det ska komma till nytta. Jag har själv haft mycket trevligt när jag läst och skrivit, även om det varit mycket arbete med det också.