2020

Släktforskningens dag 2020 firades lördagen den 18 januari med temat: Officerare och soldater – deras liv och bostäder. Nu är det hög tid för föreningarna att planera festligheterna. Här på Rötter finns nu en hel del material som kan vara till nytta.

Ta tillfället i akt och fördjupa er i de militära förfädernas liv och bostäder på Släktforskningens dag. Nedan hittar du lite lästips för inspiration. Allt material, som lästips, länkar och affischmallar hittar er förening under Förbundet>Verksamhet>Släktforskningens dag.

Mer om temat
Den som släktforskar dyker ofta på en släkting som varit indelt soldat. Från 1600-talet fram till 1901 bestod den svenska krigsmakten till största delen av soldater som bodde i sitt soldattorp och livnärde sig på ett litet jordbruk. En gång om året gav de sig iväg för att öva med de andra soldaterna i sitt kompani. Som indelt soldat fick man alltid vara redo att dra ut i krig om så krävdes och man visste att risken att inte komma hem igen var stor. Källorna till våra militära anfäder är många och spännande men att hitta släktingar som gett sig ut i världen som soldat är inte det lättaste.

Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 – som 90-åring. 

Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma ritning. När det kom till officersbostäderna var det snarare principen ”ju högre grad desto större hus” som gällde.

SHF nr 1 2019 uppslag nat kallan webb

Boktips

  • Svenska knektar: indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred.
    Författare: Lars Ericson Wolke
  • Båtsmän från Bohuslän: tjänsten i flottan och livet på torpet. 
    Författare: Nils Modig