Rikstäckande Släktforskarföreningar

 


Föreningen för Smedsforskning
Länk: https://smedforskning.se/

 

—————————————————————————————————————

Föreningen Släktdata
Länk: https://www.slaktdata.org/

—————————————————————————————————————Genealogiska Föreningen

Länk: https://www.genealogi.net/

 

————————————————————————————————————

 

Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige
Länk: http://judgen.se/

 

————————————————————————————————————-


Sällskapet Vallonättlingar
Länk: https://vallon.se/?sfw=pass1628874451—————————————————————————————————————


Spanskamerikansk Släktforskning –
Genealogía Hispanoamericana, SpAm-Gen
Länk: https://www.facebook.com/groups/187245671308177/

—————————————————————————————————————


Svenska Släktakademien
Länk: https://slaktakademien.com/

 

—————————————————————————————————————