Aktiviteter

Vi fortsätter med våra populära Torsdagsträffar”  kl. 18.00-20.30 två torsdagar vår- och hösttermin, då vi har bjudit in föredragshållare för information om intressanta ämnen för släktforskare.

Deltagarantalet är begränsat till max 15-20 deltagare, men vid visat stort intresse kan dessa upprepas senare. Vi vill gärna att du snarast föranmäler dig i vår lokal eller per telefon 011-12 54 55 på Sinnets öppettider. Kostnad 25: – kr inklusive kaffe/förfriskningar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kalendern men återkommer då med information på vår hemsida alternativt som e-post.

Minst en gång per termin försöker vi att anordna en hel- eller halvdagsutflykt till något intressant mål.

Ansvariga för planering av Aktiviteter är:
IngBritt Berg, Lena Granberg och Gunnar Lindell.