Arkiv Utflykter & Resor

Utflykt till Gusums Bruksmuseum 16:e maj 2019

Den 16 maj 2019 var Släktforskarna i Norrköping på utflykt till Gusums Bruksmuseum. Där Hannes Karlsson guidade och berättade om brukets historia för oss.

Varierad tillverkning

Som många andra bruk i Sverige så har Gusums Bruk haft ett imponerande antal produkter sedan starten 1653 och fram till slutet 1988. Kanoner, koppar- och mässingstråd, knappnålar, ljuskronor, ljusstakar, viraduk för papperstillverkning, säkerhetsnålar och blixtlås är bara en del av allt som levererats ut till kunder både i Sverige och utomlands. Numera finns endast mässings tillverkningen kvar i Gusum, genom Nordic Brass Gusum AB som är landets enda tillverkare.

 Sommarens utställning heter ”Att älska i nöd och lust” och ger en bild av hur bröllopen förändrats genom åren.

Vi avslutade den trevliga utflykten med kaffe och smörgås, som museivärdarna hade ordnat åt oss till självkostnadspris.

Text skriven och bilder fotade av IngBritt Berg.


Utflykt till Stockholm 19 april 2012.

Torsdagen den 19 april åker vi till Stockholm Avresa med Buss-Åke kl. 7.30 från Folkparksparkeringen (nära SMHI)

1. Besök Kungliga Biblioteket, Stockholm kl. 10-12.
2.
Därefter åker vi till Blå Porten på Djurgården för lunch.
3. Efter lunch åker vi till Krigsarkivet, kl. 14-16. Detta besök inleds i cafeterian med ca 10 minuters redogörelse av Rolf Källman om hans regeringsuppdrag att samordna digitaliseringen av Sveriges kulturarv.

Resan inkluderar tur/retur Stockholm, lunch, samt guider. Endast 500: -/ person genom inbetalning av beloppet 500: -kr till bankgiro 569-5377, varvid skall uppges namn och om möjligt e-postadress. Anmälan kan också ske på teckningslista i lokalen eller per telefon 011-125 455 under öppettiderna till någon av stugvärdarna. Eventuell fika under upp-och nedresan betalas separat och individuellt.

Välkomna till ett intressant Stockholms besök.

————————————————————————————————————

2011

Utflykt till Stockholm torsdag 24 november 2011

 

Den 24 november åker vi till Stockholm för att besöka
>Riksarkivet i Marieberg >Sedan åker vi till >Djurgården och äter lunch
Och till sist så besöker vi >Stockholms Stadsarkiv

Endast 500: -/ person
Bussresa och lunch i Stockholm ingår, kaffe vid buss raster betalar var och en själv
Anmäl dig på listan i lokalen.
Betala in 500: – på bankgiro 269-5377 och uppge
namn + Stockholm senast den 15:e november.
Det går också bra att ringa vid öppettider och anmäla sig
via någon av värdarna på 011-12 54 55

Stockholmsutflykten torsdagen den 24 november 2011 var upplagd på samma sätt som föregående års resa med besök på Sveriges Riksarkiv, lunch på Djurgården och besök på Stockholms Stadsarkiv.

De 24 deltagarna fick sitt lystmäte av släktforskarupplevelser. Några hann t.o.m. att lösa egna genealogiska problem!

De två arkivens enorma resurser demonstrerades av skickliga guider från de två respektive arkiven. (Karin Borgkvist Ljung/Riksarkivet och Lillemor Björkman/Stadsarkivet). Vid båda arkiven betonades uppgiften att ”göra arkivmaterialet lättillgängligt för allmänheten”, något som vi begeistrade besökare verkligen fick uppleva. 

Kort sagt resan var en klar succé!
Här har du några bilder!

Länkar till hemsidorna:
Riksarkivet
Stockholms Stadsarkiv

Överlämnat registerinformation finns i SiN-biblioteket 

Reseledare var Tony Eriksson och
pennan fördes av Jan Ekermann

Välkomna!  Förra årets resa blev en succé så först till kvarn hänger med!

—————————————————————————————————————

2010

2010 den 28 augusti 07.15 – 17.15
Bussresa till Släktforskardagarna i Örebro
Detaljerad information utsänd per e-post samt brev till medlemmar som saknar e-post.

Tidigare genomfört:2010
13 april tisdag heldagsresa till Stockholm
Besök av Riks- och Stadsarkivet i Stockholm. Bussresa heldag
För att resan skall kunna genomföras krävs minst 15 deltagare.
Närmare uppgifter om anmälan till resan kommer att meddelas i god tid. Boka gärna redan nu i din almanacka.
Kostnad max 550:-kr/person inkl. resor, guider och lunch.
ansv. Lasse Bergsten.

15 maj lördag halvdagsresa
Kolmårdens marmorbruk och Krokeks öderkyrka.
Ansv. Jan Ekermann

—————————————————————————————————————

2009

Tisdagen den 15 september 2009

SAMÅKNING i egna bilar till
HÄLLESTAD,  SONSTORP  OCH  FINSPÅNG

Pris: 275 kronor , lunch, kaffe, guider
Start från SiN, Schalegatan 7klockan 08.00

Vi delar upp oss i två grupper.
09.15-  10.00
Grupp 1   Besöker  Hembygdsgården , Udden, i Hällestad,
där hembygdsföreningens ordförande, Rolf Eriksson, guidar
Grupp 2 besöker Hällestads kyrka där Nnnnn Nnnnnnn guidar.

10.15- 11.00
Grupp 1 till  Kyrkan och
Grupp 2 till Hembygdsgården.

11.15- 11.45
Kaffe   i  Hembygdsgården.

12.00- 13.00
Möter vi GREVE CARL – GUSTAV MÖRNER, som berättar  om
SONSTORPS   BRUK,  SONSTORPS  SLOTT
och SLÄKTEN MÖRNER.

13.30- 14.30
Gemensam  lunch  på  Bruksgården  i  Finspång.

14.30- 16.15
Rektor Birger Persson, möter upp i samband med lunchen
och informerar om vallonerna och forskningen kring dessa,
guidar oss på Bruksmuséet samt i Slottsparken.vid vacker väderlek.

16.15-
Styr bilarna mot Norrköping och SiN på Schalegatan och är där omkring 17.30.

Det blir inga tillfällen till egen forskning …

Det krävs minst 10 deltagare för att resan skall genomföras.
Anmälan, SOM ÄR BINDANDE,  absolut  senast den 4 sept. till
Jan Ekermann  tel.  011-17 17 26  eller
Lars Bergsten tel.  0123 – 221 13 ( sommarhuset) eller
e-post- adress  bergsten.lida@telia.com  eller
på anmälningslista i lokalen, Schalegatan 7 eller
Tala om ifall du har egen bil eller önskar åka med någon.

—————————————————————————————————————

Besök Vånga Hembygdsförening 2 juni 2009

SiN:s studirresa till Vånga Hembygdsförening hade som huvudsyfte att etablera kontaktvägar mellan SiN:s släktforskare och Vångas hembygdsmuseum och rikhaltiga arkiv. Mottagandet var storartat och vi blev mäkta imponerade över vad vi fick se. Föreningsordföranden Harry Larsson, hans medarbetare Bengt Olof Nilsson och arkivexperten Eivor Sandberg m.fl. berättade och gav oss svar på alla våra frågor.

Vånga hembygdsförening har målmedvetet byggt upp ett gediget kunnande kring sin hembygd. Man har ett omfattande program för vidareutveckling av innehavet av såväl museiföremål som skriftliga underlag. Man samarbetar med länsmuseum m.fl. övergripande instanser. Verksamheten bedrivs med ideella insatser. Med sina över 600 medlemmar synes hela Vånga socken vara engagerade.

På resan till Vånga hann vi stoppa till vid ”Gunnars bro” byggd av fadern Håkon på tusentalet. Vi besåg också Kullerstads 1100-tals kyrka, en pärla för bygden. Nöjda besökare i Vånga kunde på hemresan summera sina intryck. Många hade hittat data om avlägsna släktingar och många var de som bestämt sig för återbesök (öppet under sommartid varje söndag eftermiddag med kaffeservering och gammeldagsbutik!).

Jan Ekermann

————————————————————————————————————

Släktforskarna i Norrköping reste  till Utvandrarnas hus och Växjö domkyrka!

 

Ett tjugotal medlemmar i SiN steg med spänd förväntan på bussen från Buss-Åke vid  Sinnet i arla morgonstunden den 3 april.
Vår chaufför Fredrik rattade skickligt och lugnt bussen ut via anhalt i Linghem på färden som gick via Kisa och Vimmerby till Virserum.
Där plockades kaffe och tilltugg fram för en liten paus.
Jan Ekermann, som planerat och bokat vår utflykt till den småländska huvudstaden, berättade under färden kunnigt om vad som väntade oss väl framme i Växjö.
Detta genom att informera om Utvandrarnas hus och den vackra och ljusa domkyrkan i Växjö.
Nils-Eric Johansson lånade mikrofonen då vi närmade oss Vimmerby och talade levande om både bygd och sina egna upplevelser i denna Astrid Lindgren-ort och varför han en gång lämnade Norrköping för flytt till staden.

Väl framme i Växjö denna första härliga vårdag tog vår kunnige guide Yngve Turesson över och berättade om tillblivelsen av Utvandrarnas Hus, Etablerat 1965 som en minne och forskningscentrum över utvandringen.
Vi fick information om dess förnämliga sätt att beskriva den stora folkflytt som ägde rum från Sverige till främst USA från 1840-talet fram till 1930. Mer än en million svenskar bröt då upp för flytt till det okända, många för att aldrig mer återse fäderneslandet och de kära och nära.

Utvandrarnas hus bjuder besökaren på intressanta information med foton, faktamaterial, föremål, kartor och levandegjorda miljöer.
Förutom den stora emmigrationen finns här också beskrivet den stora immigrationen till Sverige som skett de senaste 50 åren, då lika många personer som en gång lämnade Sverige nu har sökt sig hit.
Förutom huvudutställningen fick vi ta del av Titanicrummet. Svenskarna utgjorde den största andelen från en och samma nation som förlorade livet i den tragiska olyckan.

En speciell utställning ägnades självklart åt Vilhelm Moberg och där fanns både Mobergs skrivarstuga från Väddö och en mångfald originalmanuskript, forskningsmaterial till utvandrarböckerna och mycket Mobergiora att bese.

Utvandrarnas hus ger förutom mycket tänkvärt material och också stora möjligheter att forska i kyrkoböcker, personregister, passagerarlistor med mera inom en särskild avdelning där man ges assistans.
Några av våra deltagare begagnade sig av denna möjlighet.

Efter en lätt lunch i museets fina kafeteria vandrade vi några hundra meter till Växjö vackra, ljusa och stilfullt utsmyckade domkyrka.
Utsmyckningen präglas självklart av glaset som huvudkomponent, vad annars när vi befinner oss mitt i glasriket. Ett fängslande ”ljus”äpple, den vackra altartavlan av Bertil Valien och inte minst korfönstrets strålande glasmosaik fångade oss speciellt.
En annorlunda upplevelse gavs oss då vi fick beskrivet den säregna 12-kantiga dopskålen, vars like finns i Johanneskyrkan i Norrköping.

Hur det hängde ihop och ursprunget på detta 1600-talsföremål beskrev Jan Ekermann mycket fascinerande. Därefter gavs tillfälle till lugn och sinnesro under vacker orgelmusik.

Så var det dags att åter äntra bussen för hemfärd. Liksom på nerfärden gav Jan Ekermann oss mycket lärdom, kulturinformation och anekdoter om det vi passerade.
Vid 20-tiden var så hemma i Norrköping, många nya vänner rikare och fyllda med kunskap. Dessutom fyllda med tankar på alla dem som vågade seglatsen över Atlanten ochsom gav liv åt så många släktingar ”there over” för så många oss här hemma.

Tack för resan Jan!

 Vid pennan, Owe Norberg

För mer info om utvandrarnas hus följ länken: www.utvandrarnashus.se/

Sidan uppdaterad 2009 06 03

Torsdagen den 19 april åker vi till Stockholm Avresa med Buss-Åke kl. 7.30 från Folkparksparkeringen (nära SMHI) 1. Besök Kungliga Biblioteket, Stockholm kl. 10-12. 2. Därefter åker vi till Blå Porten på Djurgården för lunch. 3. Efter lunch åker vi till Krigsarkivet, kl. 14-16. Detta besök inleds i cafeterian med ca 10 minuters redogörelse av Rolf Källman om hans regeringsuppdrag att samordna digitaliseringen av Sveriges kulturarv.

Resan inkluderar tur/retur Stockholm, lunch, samt guider. Endast 500: -/ person genom inbetalning av beloppet 500: -kr till bankgiro 569-5377, varvid skall uppges namn och om möjligt e-postadress. Anmälan kan också ske på teckningslista i lokalen eller per telefon 011-125 455 under öppettiderna till någon av stugvärdarna. Eventuell fika under upp-och nedresan betalas separat och individuellt.

Välkomna till ett intressant Stockholms besök…