Arkiv Aktiviteter 2018

Torsdagsaktivitet med Memmingsforskarna den 6:e december 2018

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Memmingforskarna-logo.gif

Under Torsdagsaktiviteten den 6:e december kl. 18:00 hälsar vi Memmingsforskarna och ordförande Gunnar Larsson välkommen till vår föreningslokal på Schalegatan 7.
Gunnar kommer berätta om Memmingsforskarnas verksamhet och hur de bedriver hembygdsforskning och lokalhistorisk forskning
Med Memming avses bygden kring Motala ström mellan Roxen och Glan, dvs i sin vidgade mening det gamla Memmings härad.

Till häradet räknas ursprungligen Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Skärblacka-memming.jpg

—————————————————————————————————————

Berättarkväll torsdagen den 15 november 2018.

Vi träffades  i lokalen Sinnet på Schalegatan för en trevlig kväll, där vi tillsammans diskuterade och presenterade delar ur vår släktforskning. Lars Svensson inledde med att berätta om sin mammas uppväxt på barnhem under förra seklet. några andra medlemmar berättade om sin släktforskning. Därefter blev det kaffe med dopp.

—————————————————————————————————————

Höstmöte torsdag den 11 oktober 2018.

Den 11 oktober klockan 18.00 är det dags för föreningens höstmöte på Hemgården. Efter föredraget, som presenteras nedan, serveras kaffe och bulle till en kostnad av kr 25.


Anna-Karin Westerlund har arbetat som arkivarie, 1e arkivarie och chef för Forskarservice på Landsarkivet i Uppsala mellan åren 1979–2014. Hon har alltid varit intresserad av medicinhistoria och läste en kurs på Uppsala Universitet i Medicinens och Sjukvårdens historia under sin studietid.

Föreläsning: Barnmorskornas roll i samhället

1688 års medicinalordning stadgade att barnmorskan under förlossningen skulle förmana den ogifta kvinnan att berätta vem som var far till barnet. Detta gällde fram till Gustav III:s Barnamordsplakat som publicerades 1778. Då förbjöds barnmorskorna att söka framtvinga barnafaderns namn. Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade namn på fäder till de utomäktenskapliga barnen de förlöste.

 Just den frågan har Anna-Karin fått hundratals gånger under sin yrkesverksamma tid på Landsarkivet i Uppsala och har då letat fram de barnmorskedagböcker som efterfrågats men aldrig hittat den efterfrågade faderns namn. Enligt ett reglemente från 1881 var barnmorskorna tvungna att föra dagböcker över alla barn födda i hemmet. Barnmorske-dagböckerna finns för landsbygden i Provinsialläkararkiven och för städerna i Stadsläkar- och Hälsovårdsnämndsarkiven. I dessa anteckningsböcker med förtryckta kolumner dokumenterades endast kvinnans förlossning – ingenting annat.

—————————————————————————————————————

Torsdag den 31 maj 2018 besök Bråbo Hembygdsförening

Den 31 maj 2018 besökte Släktforskarna i Norrköping Bråbo Hembygdsförening, Kroktorpsvägen 31 i Åby. Där Sten Göte berättade om Åby och Kvillinge förr i tiden. 

 

Sten Göte berättade om Åby och Kvillinge förr i tiden därefter fikade vi.

—————————————————————————————————————

Den 19 april 2018 besökte Släktforskarna 
Norrköpings Spårvagnsmuséum

Willy Forsström berättade om Norrköpings Spårvagns historia och tidsepoken för Norrköpings Spårvagnar för oss.

Vi fick också se spårvagnar från förr och höra om arbetet som de i spårvagns sällskapet lägger ned på detta.

Mycket intressant och givande.

Vagn NR: 1 typ. ME 
Norrköpings första spårvagn byggd av ASEA 1903, med el utrustning från AE, Berlin. Plattformarna inbyggda ca 1910 blev sedan ombyggda och förlängda ytterligare en gång under 1930-talet. Gick i trafik till 1951, därefter ombyggdes den till smörjvagn, men blev 1965 ersatt av bil.
Till Norrköpings stads 600-årsjubileum 1984 återställdes vagnen till ursprungligt skick med öppna plattformar.

—————————————————————————————————————