Arkiv Aktiviteter 2012

—————————————————————————————————————

Utflykten till Stockholm 19 april 2012

En reseberättelse av Jan Ekermann om besöken 19 april hos
Kungl Biblioteket och Krigsarkivet 

Ett 27 man och kvinnor starkt sällskap släktforskare från SiN for med Buss-Åkes hjälp till en heldagsövning i huvudstaden. Under uppresan berättade Göran Weber och Jan Ekermann litet om vad som väntade i Stockholm. Avsikten med resan är ju framförallt att ge oss kunskap om vad respektive institution kan erbjuda och att vi själva träffar varandra under trevliga former!

Punktligt kl 10 togs vi emot på KB för en 2-timmars genomgång av vilka resurser de har för oss släktforskare. De duktiga guiderna hade förberett med exempel vinklade för oss Norrköpingsbor! KB:s historik med en lag om pliktleveranser av alla trycksaker redan  år 1661 har gjort att KB verkligen kan hjälpa en ”vilsen” släktforskare. Tyvärr för oss pågår omfattande ombyggnationer, som förhindrade exempelvis besiktning av Djävulsbibeln, världens största medeltida handskrift, som väger 75 kg och har måtten 89 cm x 49 cm!

Buss-Åke hörde oss därefter till Djurgårdsslätten, där vi på restaurang Blå Porten kunde stärka oss inför nästa etapp: ”Krigsarkivet”.

Detta besök inleddes med att Johanna Berg redogjorde för sitt och Rolf Källmans regeringsuppdrag att övervaka och samordna digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av det svenska kulturarvet! Stor vikt lägges vid just de för oss så betydelsefulla frågorna kring tillgänglighet och användbarhet!

Krigsarkivet  har rötter från 1805 i de orostider som rådde under Gustav IV Adolfs korta regeringstid. Rundvandringen visade, att här finns militära handlingar allt från 1500-talet och framåt. Här finns en unik samling historiska kartor, foton och ritningar.  Som avslutning visades vilka mängder information, som kan genereras från uppgiften om ex-vis en indelt soldat Johan August född 31/7 1829 från Malm i Bettna socken.
Vidare visades helt unika kartor från Norrköpingsområdet, med bl.a. stadens utseende före och efter ryssbesöket 1719.

Bilder från Stockholmsbesöket på sidan FOTON

Trycksaker från KB och Krigsarkivet finns nu på SiN:s bibliotek.
Sammanfattningsvis var Stockholmsresan ett lyckat evenemang, tycker åtminstone Jan och Göran!

—————————————————————————————————————

ARKIVENS DAG 10 november 2021

Många nya medlemmar kom till vår lokal Sinnet,  på öppet hus under Arkivens dag lördag 10/11 2012..