Utbildningar Hösten 2018

Vi planerar just nu höstens kurser för 2018. Mer info kommer inom kort.

Kursanmälan skickas till: barbro.gortzen@gmail.com

 Kurstid

 Startdag

          Antal
studietimmar

 Avgift

 Kursledare/handledare

 SLÄKTFORSKNING – GRUNDKURS – Max 9 deltagare (söndag max 6)
 Måndag
10.00 – 12.30
        8 x 3  900 kr  Jörgen Hagström/
Margareta Sandberg
 Söndag
10.00-15.00
        3 x 6  900 kr  Siw Rosenqvist/
Johan Lundqvist
SLÄKTFORSKNING – FORTS I – Max 6 deltagare
  Torsdag
10.00 – 12.30
        4 x 3  500 kr  Brita Ehlert/
TEXTTYDNING – GRUNDKURS –  Max 8 deltagare
Onsdag
10.00 – 12.30
        3 x 3  360 kr  Göran Svensson/
Inez Ek
 TEXTTYDNING – FORTS II Påbyggnad efter Fortsättning I – Max 9 deltagere
 Måndag
17.30 –  20.00
        4 x 3  450 kr  Göran Svensson/
Inez Ek
 MIN SLÄKT -REGISTERPROGRAM – Max 9 deltagare
 Torsdag
13.00 – 15.30
       3 x 3  360 kr  Lennart Svensson/
Lena Granberg
 Alla kurser och cirklar utan angivet startdatum startar då minst 6 deltagare anmält sig.