Kursbeskrivningar»

Beskrivning av kurs/cirkelinnehåll, för att delta i kurserna skall du vara medlem:

Släktforskning, grundkurs 8 x 3 lektionstimmar
En grundläggande utbildning i släktforskning där deltagarna lär sig söka i gamla kyrkböcker och olika arkiv med hjälp av Arkiv Digital och Svar samt våra CD-skivor: Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 Sveriges Dödbok med flera. Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen på egen hand ska kunna forska vidare. Ett studiebesök på Landsarkivet i Vadstena ordnas om intresse finns. Resan sker då genom samåkning i egna bilar.

Söndagskursen är något kortare (6 lektionstimmar under 3 söndagar) och även lite mer komprimerad. Målet med utbildningen är dock detsamma. Max 6 deltagare.

Studiemateriel ingår.

Släktforskning ,  fortsättningscirkel 4×3 lektionstimmar
Studiecirkel för dig som kommit en bra bit på väg. Vi ägnar oss åt fördjupning i olika kyrkböcker samt diskussioner kring bl.a. kartor, jordeböcker, utvandring och mantalslängder. Deltagarna bör ha gått grundutbildning eller ha motsvarande kunskaper.
Studiematerial ingår.

Texttydning, grundcirkel 3 x 3 lektionstimmar
Arbetsmaterialet omfattar sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Deltagarna arbetar med övningar på papper, datorerna används inte.

Texttydning, fortsättning I, 4 x 3 lektionstimmar
Arbete med texter från sent 1600-tal och tidigt 1700-tal. Deltagarna bör ha varit med i en grundcirkel, eller ha motsvarande kunskaper.

Texttydning, fortsättning II 4 x 3 lektionstimmar
Påbyggnad/fördjupning för dig som gått grundcirkel och fortsättning I.

Min Släkt, Kurs/studiecirkel 3×3  lektionstimmar

Min släkt är ett svenskt släktforskningsprogram för Windows. Deltagarna lär sig att registrera sina egna forskningsresultat.

 Övriga upplysningar
Anmälan till kurs/cirkel görs i föreningslokalen Sinnet i samråd med värdar och kursledare. De kan ge goda råd inför valet av kurs/cirkel
Det går också att anmäla sig på telefon 011-12 54 55, måndag och onsdag kl 13.00 – 17.00 eller tisdag kl 17.00 – 20.00.

Datavana är nödvändig eftersom all utbildning, utom texttydning, sker via datorerna i vår forskarsal.

Kurs-, cirkel- och handledare medverkar helt ideellt, utan någon ersättning, men med stort intresse för att på bästa sätt lära andra om släktforskning, läsa gamla texter och registrera forskningsresultat.

Kurslokal: Sinnet, Schalegatan 7, Klingsberg. Tel 011-12 54 55. sinnet@slaktforskarna.se
Kursanmälan till:  barbro.gortzen@gmail.com