Kursbeskrivningar

Beskrivning av våra kurser, för att delta i kurserna behöver du först bli medlem.

Släktforskning grundkurs

8 x 3 lektionstimmar.
Detta är en grundläggande utbildning i släktforskning där deltagarna lär sig söka i gamla kyrkböcker och olika arkiv med hjälp av Arkiv Digital och Svar samt våra CD-skivor: Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990 Sveriges Dödbok med flera.

Under kursen får deltagarna lära sig allt de behöver veta för att komma igång med sin släktforskning och för att sedan efter utbildningens slut ska kunna forska vidare på egen hand. Ett studiebesök på Landsarkivet i Vadstena ordnas om intresse finns. Resan sker då genom samåkning i egna bilar.

Söndagskursen är något kortare (6 lektionstimmar under 3 söndagar) och även lite mer komprimerad. Målet med utbildningen är dock detsamma. Max 6 deltagare.

Studiemateriel ingår.


Släktforskning fortsättningscirkel

4×3 lektionstimmar
Studiecirkel för dig som kommit en bra bit på väg. Vi ägnar oss åt fördjupning i olika kyrkböcker samt diskussioner kring bl.a. kartor, jordeböcker, utvandring och mantalslängder. Deltagarna bör ha gått grundutbildning eller ha motsvarande kunskaper.
Studiematerial ingår.


Texttydning grundkurs

3 x 3 lektionstimmar
Arbetsmaterialet omfattar sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Deltagarna arbetar med övningar på papper, datorerna används inte.

Texttydning fortsättning I

4 x 3 lektionstimmar
Arbete med texter från sent 1600-tal och tidigt 1700-tal. Deltagarna bör ha varit med i en grundcirkel, eller ha motsvarande kunskaper.

Texttydning fortsättning II

4 x 3 lektionstimmar
Påbyggnad/fördjupning för dig som gått grundkurs och fortsättning I.


Min Släkt, kurs/studiecirkel 3×3  lektionstimmar

Min släkt är ett svenskt släktforskningsprogram för Windows. Deltagarna lär sig att registrera sina egna forskningsresultat.


Övriga upplysningar
Anmälan till kurs/cirkel görs i föreningslokalen Sinnet i samråd med värdar och kursledare eller till Lena Granberg på tel. 076-108 21 67 eller mejl: lena.granberg@comhem.se.

Värdarna och kursledarna kan ge goda råd inför valet av kurs/cirkel
Det går också att anmäla sig på telefon 011-12 54 55, måndag och onsdag kl 13.00 – 17.00 eller tisdag kl 17.00 – 20.00.

Datavana är nödvändig eftersom all utbildning, utom texttydning, sker via datorerna i vår forskarsal.

Kurs-, cirkel- och handledare medverkar helt ideellt, utan någon ersättning, men med stort intresse för att på bästa sätt lära andra om släktforskning, läsa gamla texter och registrera forskningsresultat.

Kurslokal: Sinnet, Schalegatan 7, Klingsberg. Tel 011-12 54 55.
Kursanmälan till: kurser@slaktforskarna.se