Kurser

En av föreningens målsättningar är att anordna kurser för medlemmarna.

Våra duktiga kurs- och handledare medverkar helt ideellt, utan någon ersättning, men med stort intresse för att på bästa sätta lära andra om släktforskning, läsa gamla texter och registrera forskningsresultat.

Vi vet att det är viktigt:                         
– att börja rätt
– att söka metodiskt
– att notera data
– att registrera sina resultat och mycket mer
– att kunna fortsätta när det kommer ny teknik

I en del kurser erfordras datorvana, då mycket av släktforskning i dag görs med datorn på Internet och på CD/USB.

På övriga flikar här under Utbildning får du en innehållsrik beskrivning av våra kurser 
och vårt kursprogram.

Du skall vara medlem för att kunna delta i våra kurser.
Medlemsansökan
finns under fliken Medlem.
Kursanmälan finns under fliken Kursprogram.

Ansvarig för utbildningen inom SiN är IngBritt Berg, 
Mail: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Anmälan till kurs görs via mail: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Kurslokal: Sinnet, Schalegatan 7, Klingsbergatan i Norrköping.
Tel 011-12 54 55.