Stämmoprotokoll

 

Stämmoprotokoll 2020 från den digitala Riksstämman 2020-09-25. 

Länk:  https://www.rotter.se/kontakta-oss/support/manualer-uppdateringar/stammoprotokoll-2020/viewdocument/407

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2019 från Riksstämman i Borås.  

Länk: https://www.rotter.se/kontakta-oss/support/manualer-uppdateringar/stammoprotokoll-2019/viewdocument/371 

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2018  från Riksstämman i Växjö.  

Länk: https://www.rotter.se/kontakta-oss/support/manualer-uppdateringar/stammoprotokoll-2018/viewdocument/316

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2017 från Riksstämman i Halmstad.  

Länk: https://www.rotter.se/kontakta-oss/support/manualer-uppdateringar/stammoprotokoll-2017/viewdocument/314

—————————————————————————————————————

Stämmoprotokoll 2016 från Riksstämman i Umeå.  

Länk: https://www.rotter.se/kontakta-oss/support/manualer-uppdateringar/stammoprotokoll-2016/viewdocument/313

—————————————————————————————————————