Sveriges Släktforskarförbund- Rötter

Här kommer vi presentera information och nyheter från Sveriges släktforskar förbund.

Länk till Nyheter från Rötter.

Till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 23 augusti 2019 hade inkommit en motion från StorStockholms Geneologiska Förening, som föreslog att: ”förbundet snarast går tillbaka till att skribenternas verkliga namn syns i Anbytarforums inlägg i stället för deras användarnamn.”

Förbundsstyrelsen föreslog att stämman skulle avslå motionen. Efter votering genom handuppräckning beslutade stämman att bifalla motionen. Motionen med förbundsstyrelsens yttrande finns att läsa i sin helhet på sidan 23 i Angeläget nr 1 2019: https://www.rotter.se/forbundet/angelaget-nyhetsbrev