2023

De Nationella Släktforskardagarna år 2023  
kommer att anordnas i Östersund med Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare som värd
den 25 – 27 augusti 2023

Temat blir  Mittnorden – från kuster och fjäll.

Vi kommer att bygga på  hemsidan  sfd2023,
med mer information allt eftersom.

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare har den stora glädjen och äran att välkomna er alla till Riksstämma och Släktforskardagarna 2023 och Östersund!
Som besökare kommer du ha möjlighet att se och lyssna på intressanta föreläsningar under de båda dagarna.

Återigen varm välkommen till Riksstämman och Släktforskardagarna 2023 och Östersund!