En julhälsning till alla engagerade släktforskare!

 Vi har strax lagt det tionde verksamhetsåret bakom oss.

Ett femtontal nya medlemmar har anslutit under hösten. Detta samtidigt som tyvärr en av våra stöttepelare,  Torsten Ståhl, har avlidit och lämnat ett stort tomrum efter sig.

Nu planerar vi för nästa år. Nya studiecirklar, torsdagsaktiviteter och som toppen av isberget våra forskartider i klubblokalen. Där kan du förutom att koncentrera dig på din egen forskning utbyta erfarenheter med värden eller andra forskare, när det gäller alla både gamla och nya möjligheter att hitta sina förfäder och också sina nu levande släktingar. Minst lika spännande.

Första forskardagen 2019 blir måndagen den 14 januari.

Väl mött på Schalegatan 7 den 19 januari, dvs på Släktforskningens dag då vi kommer ha Öppet hus.

Datum för årsmötet är torsdagen den 14 mars 2019 och alla hälsas välkomna.

Tack alla för gott nedlagt jobb och styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År!Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Torsdagsaktivitet med Memmingsforskarna den 6:e december.

Under Torsdagsaktiviteten den 6:e december kl. 18:00 hälsar vi Memmingsforskarna och ordförande Gunnar Larsson välkommen till vår föreningslokal på Schalegatan 7.

Gunnar kommer berätta om Memmingsforskarnas verksamhet och hur de bedriver hembygdsforskning och lokalhistorisk forskning.

Med Memming avses bygden kring Motala ström mellan Roxen och Glan, dvs i sin vidgade mening det gamla Memmings härad.

Till häradet räknas ursprungligen Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar.

Anmälan görs i lokalen eller till Lena Granberg på tel. 076-108 21 67 eller mejl: lena.granberg@comhem.se

OBS. Sista anmälningsdag 29/11. 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NT resande

”Ankomne Resande”
För 4-5 år sedan satt vi, Brita, Siw, Johan och Tony, och diskuterade en idé som Brita funderat på. Skulle man kunna göra något sökbart av de resenärer som fanns publicerade i gamla nummer av Norrköpings Tidningar? Resultatet blev en projektgrupp som, efter en lite trevande start, nu har hittat en bra arbetsform. Gruppen har också utökats med Christel, Lena och Majstin.

Första numret av Norrköpings Wecko Tidningar utkom den 14 oktober 1758 och överst på första sidan finns ”Ankomne Resande” uppräknade, varifrån de kom och vart de var på väg. Längre fram noterades hos vem den resande bodde, yrke och namn på de Norrköpingsbor som tog emot de resande och ibland även adressen.

En del år saknas ”Ankomne Resande”, troligen på grund av ägarbyten och olika prioriteringar på tidningen, men vi har gott hopp om att hitta många på 1800-talet. Just nu är vi i början av det seklet. Även om projektgruppen startade trevande har vi nu registrerat närmare 10 000 resande.

Arbetet startar med att vi hämtar bilder från filmrullar med gamla tidningar, som finns på Campus bibliotek. Sedan fördelas materialet och var och en fortsätter hemma vid den egna datorn med att läsa och registrera.

Vi registrerar i en Access-databas, som Tony har gjort, och som det så småningom ska bli möjligt att söka i. Var och hur registret ska finnas tillgängligt för gemene man är en fråga som föreningen får fundera på.

Vi som ingår i gruppen tycker att det är ett roligt och intressant arbete, dessutom lärorikt och vi har trevligt när vi träffas. Låter det intressant? Vi har plats för fler.

Projektgruppen som arbetar med ”Ankomne Resande”


Publicerat i Aktiviteter, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för NT resande

Utflykten till Stockholm

En reseberättelse av Jan Ekermann om besöken 19 april hos
Kungl Biblioteket och Krigsarkivet

Ett 27 man och kvinnor starkt sällskap släktforskare från SiN for med Buss-Åkes hjälp till en heldagsövning i huvudstaden. Under uppresan berättade Göran Weber och Jan Ekermann litet om vad som väntade i Stockholm. Avsikten med resan är ju framförallt att ge oss kunskap om vad respektive institution kan erbjuda och att vi själva träffar varandra under trevliga former!

Punktligt kl 10 togs vi emot på KB för en 2-timmars genomgång av vilka resurser de har för oss släktforskare. De duktiga guiderna hade förberett med exempel vinklade för oss Norrköpingsbor! KB:s historik med en lag om pliktleveranser av alla trycksaker redan  år 1661 har gjort att KB verkligen kan hjälpa en ”vilsen” släktforskare. Tyvärr för oss pågår omfattande ombyggnationer, som förhindrade exempelvis besiktning av Djävulsbibeln, världens största medeltida handskrift, som väger 75 kg och har måtten 89 cm x 49 cm!

Buss-Åke hörde oss därefter till Djurgårdsslätten, där vi på restaurang Blå Porten kunde stärka oss inför nästa etapp: ”Krigsarkivet”.

Detta besök inleddes med att Johanna Berg redogjorde för sitt och Rolf Källmans regeringsuppdrag att övervaka och samordna digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av det svenska kulturarvet! Stor vikt lägges vid just de för oss så betydelsefulla frågorna kring tillgänglighet och användbarhet!

Krigsarkivet  har rötter från 1805 i de orostider som rådde under Gustav IV Adolfs korta regeringstid. Rundvandringen visade, att här finns militära handlingar allt från 1500-talet och framåt. Här finns en unik samling historiska kartor, foton och ritningar.  Som avslutning visades vilka mängder information, som kan genereras från uppgiften om ex-vis en indelt soldat Johan August född 31/7 1829 från Malm i Bettna socken.
Vidare visades helt unika kartor från Norrköpingsområdet, med bl.a. stadens utseende före och efter ryssbesöket 1719.

 Bilder från Stockholmsbesöket på sidan FOTON

Trycksaker från KB och Krigsarkivet finns nu på SiN:s bibliotek.
Sammanfattningsvis var Stockholmsresan ett lyckat evenemang, tycker åtminstone Jan och Göran!

Publicerat i Aktiviteter, Heldagsutflykter, Torsdags aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykten till Stockholm