Styrelse

Styrelsen

Gert Skärlina,  ordförande och vice kassör samt ansvarig för lokal och IT.  Mejl: gert.skarlina@slaktforskarna.se

Barbro Görtzen, ledamot, kassör, vice ordförande. Mejl: barbro.gortzen@slaktforskarna.se

Stefan Sandell,  ledamot och ansvarig för IT och medlemsregistret. Vikarierande Barbro Görtzen. Mejl: stefan.sandell@slaktforskarna.se

Mats Ljung,  ledamot, sekreterare och ansvarig för aktiviteter. Mejl: mats.ljung@slaktforskarna.se

IngBritt Berg,  ledamot.  Ansvarig för utbildning och aktiviteter. Mejl: ingbritt.berg@slaktforskarna.se

Lena Granberg,   ledamot. Ansvarig för aktiviteter.  Mejl: lena.granberg@slaktforskarna.se

Maria Nilsson,   ledamot. Hemsida & Facebook. Mejl: maria.nilsson@slaktforskarna.se

Styrelsesuppleant

Kerstin Blidfors, suppleant och intendent.

Inga-Lill Weslien, suppleant.

Lennart Svensson, suppleant och ansvarig IT.

Revisorer

Ordinarie:

Brita Ehlert    mejl: brita.ehlert@slaktforskarna.se

Birgitta Franck

Revisor suppleanter

Kerstin Nievelt

Torun Wikström

Valberedningen

Ordinarie ledamot sammankallande:

Ordinarie

E-post till styrelsen: styrelse@slaktforskarna.se.