Styrelse

E-post till styrelsen:  styrelse@slaktforskarna.se
E-post till kurser: kurser@slaktforskarna.se
E-post till alla värdar: vardar.se
Tel.nr. till hyresvärd Schalegatan 7: 011-318601, 070-5950302


Styrelse 2018

Ordförande
Gert Skärlina
E-post: gertskar@gmail.com
Ledamot,  ansvarig medlemsregistret

Stefan Sandell
E-post:  9sandell@telia.com

Ledamot,

Maria Nilsson
E-post:  nilsson731@hotmail.com

Ledamot- ansvarig utbildning och aktiviteter

Ing-Btitt Berg, E-post: sse7987@hotmail.com
Lena Granberg
E-post: lena.granberg@comhem.se
Lars Eklund E-post: eklund21.telia.com

Ledamot – sekreterare

Mats Ljung
E-post:  109ljung@gmail.com

Ledamot– kassör, vice ordförande

Barbro Görtzen
E-post:  barbro.gortzen@gmail.com

Styrelsesuppleant

Lennart Svensson
E-post:  sve.18.sse@gmail.com

Styrelsesuppleant

Ingbritt Berg
E-post:  sse7987@hotmail.com

Styrelsesuppleant- ansvarig inköp (lokal)

Lars Eklund
E-post:  eklund21@telia.com

Valberedningen
Ordinarie ledamot sammankallande

Lars Söderholm

E-post: bravik28@icloud.com

  Ordinarie

Lars Svensson
E.post: lasse34.svensson@telia.com

Revisorer
Revisor ordinarie

Brita Ehlert
E-post:  ehlert@telia.com

Revisor ledamot

Birgitta Franck
E-post:

Revisor suppleant

Katarina Dahlgren
E-post: katarinadahlgren1@bredband.net

Revisor suppleant

Inga-Lill Weslien
E-post: ingalill.weslien@telia.com