Höstmöte – Släktforskarna i Norrköping

Torsdagen den 11 oktober klockan 18.00 är det dags för föreningens höstmöte på Hemgården. Efter föredraget, som presenteras nedan, serveras kaffe och bulle till en kostnad av kr 25.

Anmälan till mötet lämnas till Lars Eklund per mejl eklund21@telia.com eller telefon 0705-19 10 22 senast den 8 oktober.

Anna-Karin Westerlund har arbetat som arkivarie, 1e arkivarie och chef för Forskarservice på Landsarkivet i Uppsala mellan åren 1979–2014. Hon har alltid varit intresserad av medicinhistoria och läste en kurs på Uppsala Universitet i Medicinens och Sjukvårdens historia under sin studietid.

Föreläsning: Barnmorskornas roll i samhället

1688 års medicinalordning stadgade att barnmorskan under förlossningen skulle förmana den ogifta kvinnan att berätta vem som var far till barnet. Detta gällde fram till Gustav IIIs Barnamordsplakat som publicerades 1778. Då förbjöds barnmorskorna att söka framtvinga barnafaderns namn. Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade namn på fäder till de utomäktenskapliga barnen de förlöste.

Just den frågan har Anna-Karin fått hundratals gånger under sin yrkesverksamma tid på Landsarkivet i Uppsala och har då letat fram de barnmorskedagböcker som efterfrågats men aldrig hittat den efterfrågade faderns namn. Enligt ett reglemente från 1881 var barnmorskorna tvungna att föra dagböcker över alla barn födda i hemmet. Barnmorske-dagböckerna finns för landsbygden i Provinsialläkararkiven och för städerna i Stadsläkar- och Hälsovårdsnämndsarkiven. I dessa anteckningsböcker med förtryckta kolumner dokumenterades endast kvinnans förlossning – ingenting annat.

Comments are closed.

Schalegatan 7, 603 52 Norrköping, Telefon: 011-125455, under öppettider, mailadress: sinnet@slaktforskarna.se

Forskaröppet Måndagar och Onsdagar 13.00-17.00 Tisdagar (ojämna veckor) 17.00-20.00.Finns ingång för rullstolsburen.

Jubileumsskrift SLÄKTFORSKARNA-i-NORRKÖPING-5år i PDF-fil

1 Presentation av Släktforskarna i Norrköping Öppna i Powerpoint och använd bildspel slideshow i Power point

2 Presentation av Släktforskarna i Norrköping slideshow i Power point

MedlemsEnkät, gå in här och gör din röst hörd SLÄKTFORSKARNA-i-NORRKÖPING

Ancestry
Nytt i AD-Blogg AD-hemsida Lägg dina kvitton frånCity Gross här så får SiN 1% på beloppet
Arbetets Bok
                      Finns i Sinnet 150:- sek Klicka på boken så får du mer information!
Arkiv