Okategoriserade

Höstmöte – Släktforskarna i Norrköping

Torsdagen den 11 oktober klockan 18.00 är det dags för föreningens höstmöte på Hemgården. Efter föredraget, som presenteras nedan, serveras kaffe och bulle till en kostnad av kr 25.

Anmälan till mötet lämnas till Lars Eklund per mejl eklund21@telia.com eller telefon 0705-19 10 22 senast den 8 oktober.

Anna-Karin Westerlund har arbetat som arkivarie, 1e arkivarie och chef för Forskarservice på Landsarkivet i Uppsala mellan åren 1979–2014. Hon har alltid varit intresserad av medicinhistoria och läste en kurs på Uppsala Universitet i Medicinens och Sjukvårdens historia under sin studietid.

Föreläsning: Barnmorskornas roll i samhället

1688 års medicinalordning stadgade att barnmorskan under förlossningen skulle förmana den ogifta kvinnan att berätta vem som var far till barnet. Detta gällde fram till Gustav IIIs Barnamordsplakat som publicerades 1778. Då förbjöds barnmorskorna att söka framtvinga barnafaderns namn. Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade namn på fäder till de utomäktenskapliga barnen de förlöste.

Just den frågan har Anna-Karin fått hundratals gånger under sin yrkesverksamma tid på Landsarkivet i Uppsala och har då letat fram de barnmorskedagböcker som efterfrågats men aldrig hittat den efterfrågade faderns namn. Enligt ett reglemente från 1881 var barnmorskorna tvungna att föra dagböcker över alla barn födda i hemmet. Barnmorske-dagböckerna finns för landsbygden i Provinsialläkararkiven och för städerna i Stadsläkar- och Hälsovårdsnämndsarkiven. I dessa anteckningsböcker med förtryckta kolumner dokumenterades endast kvinnans förlossning – ingenting annat.

Kursstart för grundkurs i Släktforskning.

Kursstart måndag 1:e oktober:
SLÄKTFORSKNING GRUNDKURS.
Nu startar vår grundläggande utbildning i släktforskning där deltagarna lär sig söka i gamla kyrkböcker och olika arkiv med hjälp av Arkiv Digital och Svar samt våra CD-skivor, Sveriges befolkning, Sveriges Dödbok med flera.

Under kursen får deltagarna lära sig allt de behöver veta för att komma igång med sin släktforskning och för att sedan efter utbildningens slut kunna forska vidare på egen hand. Kursen passar även bra för dig som behöver damma av dina släktforskarkunskaper.
8 lektionstillfällen. Studiemateriel ingår.
Kursanmälan skickas till: kurser@slaktforskarna.se.
Läs mer på http://slaktforskarna.se/utbildning/kursbeskrivningar/ eller ring 011-12 54 55 under våra öppettider.

NT resande

”Ankomne Resande”
För 4-5 år sedan satt vi, Brita, Siw, Johan och Tony, och diskuterade en idé som Brita funderat på. Skulle man kunna göra något sökbart av de resenärer som fanns publicerade i gamla nummer av Norrköpings Tidningar? Resultatet blev en projektgrupp som, efter en lite trevande start, nu har hittat en bra arbetsform. Gruppen har också utökats med Christel, Lena och Majstin.

Första numret av Norrköpings Wecko Tidningar utkom den 14 oktober 1758 och överst på första sidan finns ”Ankomne Resande” uppräknade, varifrån de kom och vart de var på väg. Längre fram noterades hos vem den resande bodde, yrke och namn på de Norrköpingsbor som tog emot de resande och ibland även adressen.

En del år saknas ”Ankomne Resande”, troligen på grund av ägarbyten och olika prioriteringar på tidningen, men vi har gott hopp om att hitta många på 1800-talet. Just nu är vi i början av det seklet. Även om projektgruppen startade trevande har vi nu registrerat närmare 10 000 resande.

Arbetet startar med att vi hämtar bilder från filmrullar med gamla tidningar, som finns på Campus bibliotek. Sedan fördelas materialet och var och en fortsätter hemma vid den egna datorn med att läsa och registrera.

Vi registrerar i en Access-databas, som Tony har gjort, och som det så småningom ska bli möjligt att söka i. Var och hur registret ska finnas tillgängligt för gemene man är en fråga som föreningen får fundera på.

Vi som ingår i gruppen tycker att det är ett roligt och intressant arbete, dessutom lärorikt och vi har trevligt när vi träffas. Låter det intressant? Vi har plats för fler.

Projektgruppen som arbetar med ”Ankomne Resande”


 

Sök sockenkartor http://memmingsforskarna.se/sockenkartor.html/

Nytt sätt för medlemmar att boka forskardator/datorplats i lokalen
eller boka via DROPBOX hemifrån.
Kontakta mig Börje Augustsson,
mail: borje.augustsson@slaktforskarna.se
För instruktion se Tidsbokning under sidan Forskning

Sökregister 111 sidor, till Återblicken av Jan Nordström, se under sidan Bibliotek-Litteraturregister, skapat av Inez Ek

Dis Östergötlands län visar vägen. CD-skiva, Häradsekonomiska kartor för Disgen. Finns att köpa hos oss.

 

Schalegatan 7, 603 52 Norrköping, Telefon: 011-125455, under öppettider, mailadress: sinnet@slaktforskarna.se

Forskaröppet Måndagar och Onsdagar 13.00-17.00 Tisdagar (ojämna veckor) 17.00-20.00.Finns ingång för rullstolsburen.

Jubileumsskrift SLÄKTFORSKARNA-i-NORRKÖPING-5år i PDF-fil

1 Presentation av Släktforskarna i Norrköping Öppna i Powerpoint och använd bildspel slideshow i Power point

2 Presentation av Släktforskarna i Norrköping slideshow i Power point

MedlemsEnkät, gå in här och gör din röst hörd SLÄKTFORSKARNA-i-NORRKÖPING

Ancestry
Nytt i AD-Blogg AD-hemsida Lägg dina kvitton frånCity Gross här så får SiN 1% på beloppet
Arbetets Bok
                      Finns i Sinnet 150:- sek Klicka på boken så får du mer information!
Arkiv