Aktiviteter hösten 2020

Höstens aktiviteter är tills vidare vilande p.g.a. Coronapandemin.

Planerade aktiviteter hos Släktforskarna i Norrköping

Hösten 2020

Kulturdagarna 26:e september      Öppet Hus 11-15.

Särskild inbjudan för respektive aktivitet kommer när det börjar bli
aktuellt.