Aktiviteter höst 2019/ vår 2020

Planerade aktiviteter höst 2019

17 september, Pröva-på-dag. Kl. 14.00-16.30 samt 17.30-20.00.

19 september, Norrköpings Kakelugnsmakeri. Kl. 10.00-11.30. Guidad visning, kostnad 80 kr/person. Samåkning från parkeringen vid Folkets park kl. 09.15.

17 oktober, Höstmöte i SV-lokalen kl. 18.00. Martina Nilsson f.d. dr Strategisk koordinator vid den forensiska sektionen, polisregion Stockholm. Hon berättar om ”DNA som hjälp i arbetet”. Samt att styrelsen informerar om verksamheten. Anmälan görs till lena.granberg@slaktforskarna.se eller på telefon 076-108 21 67, eller i vår lokal på Schalegatan 7.

9 november, Arkivens Dag med tema ”Gömt och Glömt”. Vi har öppet mellan 11.00-15.00.

21 november, ”Hur dokumenterar vi vår forskning för kommande generationer”. Kom och visa och berätta hur du gör och tänker om detta.

12 december- Berättarkväll, där du kan berätta och visa intressanta dokument och händelser från din forskning. Vi har luciafika och glögg då.

Planerade aktiviteter hos Släktforskarna i Norrköping våren 2020

· 18 januari – Släktforskningens dag, vi har öppet mellan 11–15.

· 30 januari – Arne Borgstedt visar bilder och berättar om miljöerna från 1940-50-60 talets Norrköping, under rubriken. ”Från Royal till Aveny via Draget”. Kl. 18.00 i lokalen på Schalegatan 7.

· 13 februari – Berättarkväll, där du kan berätta och visa intressanta dokument och händelser från din forskning.

· 12 mars – Årsmöte i SV-s lokal på Nya Rådstugugatan 11, kl. 18.00. Innan årsmötet kommer Jörgen Illum att berätta och visa bilder över Biskop Brask och hans liv och leverne.

· 16 april – Utflykt till Kakelugnsmakeriet i Kolmården. Kl. 10.00-11.30. Guidad visning, kostnad 80 kr/person. Samåkning från parkeringen vid Folketspark kl. 09.15.

· 13 maj – Utflykt till Hällestad och besök på Hembygdsgården. Mer info om själva utflykten kommer senare.

· Juni månad under v. 23, exakt datum och tid kommer senare. Vi gör en utflykt till Brandkårsmuseet i Simonstorp. Samåker från Folkets Parks parkering.

Särskild inbjudan för respektive aktivitet kommer när det börjar bli
aktuellt.