Välkommen till Släktforskarna i Norrköping :razz:

 

Färgargården

Besök den 10 september kl. 17.00

Anne Wastesson Jonsson från
 Stadsmuseet visar oss runt och
       berättar om färgeriverksamheten.

 

        Anmälan senast  9 september.
        Anmälan i lokalen eller per telefon till Inger Hedblad telefon 011-147077 eller 0732-299223 eller mail:
                           inger.hedblad@gmail.com

VÄLKOMMEN


Nu har vi öppnat i Sinnet för hösten. Gamla och Nya medlemmar är välkomna att forska hos oss. Vi har fria
parkeringsplatser.

 


Höstens kurser i släktforskning finns under sidan Utbildning

 


Bibliotekets litteraturförteckning har uppdaterats, välj sidan Bibliotek

Kyrkans museum besöktes den 7 maj 2015 av Släktforskarna i Norrköping. Ett fåtal medlemmar kom och fick en guidad tur av Curt Gränjefors.
Han berättade om detta unika museums tillkomst, det enda i Sverige.  Varifrån föremålen kommit och att folk från hela Sverige fortfarande donerar .


  Man hade byggt upp miljöer runt de olika sakramenten. Där framkom det tydligt vilken makt kyrkan hade förr med bl.a. husförhör och bestraffningar om man uteblev från gudstjänsten.